Search and Hit Enter

Kilas Buku: Naskah-naskah Skriptorium Pakualaman II (1830-1858)

Oleh: Luqman Al Hakim

Judul Buku         : Naskah-Naskah Skriptorium Pakualaman II (1830-1858).

Pengarang          : Sri Ratna Saktimulya

Penerbit              : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Ecole francaise d’Extreme-Orient, Perpustakaan Widyapustaka, dan Pura Pakualaman.

Tahun Terbit       : 2016          

Jumlah halaman  : xxxvii + 438 lembar

Sinopsis:

            Buku ini sebenarnya ialah hasil dari disertasi UGM (Universitas Gadjah Mada), yang di terbitkan oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Ecole francaise d’Extreme-Orient, Perpustakaan Widyapustaka, dan Pura Pakualaman. Buku ini berisikan penjelasan dan analisis naskah-naskah pada masa Paku Alaman II yang berkuasa pada tahun 1830-1858, selain itu buku ini juga membedah dengan menggunakan pendekatan analisis naskah melalui ilmu filologi, kodikologi, dan hermeneutika. Selain itu buku ini juga menggambarkan akan kebesaran sastra pernaskahan dimasa itu yang tentu menjadi sumber penelitian bagi sejarawan masakini, maupun orang yang ingin mangetahui bagaimana isi dan kandungan naskah itu.

Kelebihan dari buku

  • Buku ini sangat menarik sebab didalam buku ini disertai gambar-gambar naskah yang memungkinkan para pembaca dapat berimajinasi membayangkan naskah tersebut.
  • Bahasanya lugas dan mudah dipahami sehingga tidak membuat bosan para pembaca baik kaum awam maupun para cendekiawan.

Kekurangan dari buku

  • Ada istilah-istilah bahasa Jawa yang sukar dipahami sehingga perlu lebih banyak pemakaan.

Satupena/KilasBuku

No Comments

Leave a Reply